30.06.2011

nyligen.
jeg har sommerferie. og dette bruker jeg tid på. sette blomster i vann. vente. og sy vimpler.
*h