22.01.2009

poesi.som grener i et kratt av rosenbusker.
er våre sjeler slynget om hverandre.
og våre hjerter vokset helt i sammen.
så ingen evighet kan skille dem.

Ingen kommentarer: