05.11.2008

te.første skålen gjør halsen myk.
andre skålen knuser mine ensomhets sorger.
tredje skålen søker min indre trøst. og fem tusen bøker finnes der.
fjerde skålen driver frem en lett svette. og livets problemer siver ut gjennom porene.
femte skålen renser min kropp.
etter sjette skålen snakker jeg med de udødlige.
når jeg snakker om den syvende skålen kan jeg ikke mer. en ren og lett vind stiger frem fra mine armer.

Ingen kommentarer: